Kinezjologia Edukacyjna, której pierwszą część stanowi metoda Gimnastyki Mózgu® to praktyczny system edukacyjny, który posługuje się prostymi ćwiczeniami usprawniającymi funkcje poznawcze mózgu.

Wiele osób na całym świecie doświadczyło jak efektywnym narzędziem uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie jest Kinezjologia Edukacyjna. Wspomaga procesy uczenia się osób we wszystkich kategoriach wiekowych, również ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

 

4 grupy ćwiczeń charakterystycznych dla Gimnastyki Mózgu®

  1. Na przekraczanie linii środka: aktywizują obie półkule mózgu jednocześnie, stymulują mózgowe ośrodki mowy i języka, stanowią „rozgrzewkę” dla wszelkich umiejętności wymagających przekraczania lateralnej linii środkowej.
  2. Energetyzujące: aktywizują przebieg procesów nerwowych pomiędzy komórkami i grupami komórek nerwowych mózgu i ciała, wzmacniają układ proprioceptywny informujący mózg o pozycji ciała w przestrzeni i jakości bodźców dochodzących ze środowiska zewnętrznego, mają bezpośredni wpływ na fizjologiczną podstawę przyjmowania i zapamiętywania informacji.
  3. Relaksujące: sprzyjające wyciszeniu, pogłębieniu pozytywnego nastawienia i uzyskaniu motywacji do działania.
  4. Wydłużające: ograniczają negatywny wpływ “odruchu obronnego ścięgien”, który powstaje w sytuacji podejmowania nowego zadania. Umożliwiają lepszą komunikację pomiędzy tylnymi partiami mózgu odpowiedzialnymi za „przetrwanie” i przednimi (nowa kora) gdzie odbywają się operacje intelektualne.

 

WSPÓŁPRACA OBU PÓŁKUL 

Dzięki wykorzystaniu ćwiczeń Gimnastyki Mózgu®, wszystkie części mózgu włączają się i współpracują, żeby ulepszyć każdą wybraną umiejętność. Uproszczony model mózgu opisuje dominację jednej półkuli mózgu w danym czasie jako “proces jednostronny”. Współpraca obu półkul jest określana jako “procesy zintegrowane lateralnie”.

Badania pokazują, że dzieci z trudnościami w nauce mają tendencję do korzystania częściej z jednej półkuli mózgu. Również osoby dorosłe w sytuacjach kryzysowych posługują się najczęściej takim wzorcem postępowania.

Kinezjologia Edukacyjna jest także efektywnym narzędziem do przezwyciężania stresu podczas zintegrowanej pracy mózgu i dzięki ćwiczeniom jakie proponuje możliwe jest łatwiejsze uzyskanie określonych umiejętności szkolnych.

NIE TYLKO EDUKACJA 

Kinezjologia Edukacyjna jest bardzo skuteczną metodą i może być dodatkowo uzupełniana pracą innymi metodami po to, by uwzględniać indywidualną specyfikę osób spowodowaną np. ich stanem zdrowia czy deficytami rozwojowymi.

Uczestnictwo w programach Kinezjologii Edukacyjnej daje możliwość łatwiejszego uczenia się również poprzez wzrost możliwości rozumienia i pamięci. Kinezjologia Edukacyjna jest przeznaczona także do poprawy zdolności organizacyjnych i koncentracji, podniesienia motywacji do działania, doskonalenia umiejętności matematycznych, twórczego pisania i mówienia.

Osoby uczestniczące w kursach Kinezjologii Edukacyjnej uczą się technik, które mogą wykorzystać natychmiast, aby podnieść wyżej wspomniane umiejętności. Kinezjologia Edukacyjna usprawnia też mechanizmy wyznaczania i osiągania celów, a także podejmowania decyzji.

PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE 

Proponując powyższe ćwiczenia dr Paul E. Dennison, twórca metody, stworzył propozycję efektywnego uczenia się poprzez połączenie terapii edukacyjnej z technikami z dziedziny optometrii, neurofizjologii, Kinezjologii Stosowanej (CZYTAJ WIĘCEJ), Programowania Neurolingwistycznego, rozwoju psycho-motorycznego, psychologii klinicznej i akupunktury.

Będąc dyslektykiem sam doświadczył trudności w procesie uczenia się, a mimo to ukończył Uniwersytet w Bostonie na początku lat 60-tych, następnie uczył w szkole publicznej w Los Angeles. Asystował przy testowaniu programu do nauki czytania dr Constans Arnsden, dobrze znanego w USA dzięki innowacyjnemu podejściu do nauki czytania.

W 1969 roku otworzył swoją pierwszą klinikę czytania. Dwa lata później, po przestudiowaniu prac dr Samuela T. Ortona, dr Domana i dr Delecato, rozpoczął pracę nad treningiem percepcyjno – motorycznym i sprawdzaniem dominacji oka i ręki oraz wpływem tych elementów na proces uczenia się.

Nowatorskie narzędzia edukacyjne Kinezjologii Edukacyjnej zawierają ustalanie celów, pięć kroków uczenia się: 1/ “ujawnianie” raczej niż “wdrukowywanie” lub “wpajanie”, 2/ model głębszego rozumienia mózgu, 3/ stymulację procesów rozwojowych, 4/ budowanie pozytywnej motywacji, 5/ umiejętności koncentracji na zadaniu i wymaganych do uczenia się – sprawności wzroku i słuchu.

FUNDACJA W POLSCE I NA ŚWIECIE 

W 1987 roku Paul Dennison i jego żona Gail, która jako tancerka wprowadziła wdzięk i płynność w proponowanych ćwiczeniach, razem z grupą swoich uczniów stworzyli Fundację Kinezjologii Edukacyjnej, aby podzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Fundacja jest niedochodową organizacją, która oferuje kursy w ponad 30 krajach całego świata.

Educational Kinesiology Foundation
Ventura California 93006-3396,
PO BOX 3396 USA
edukfd@earthlink.net
www.braingym.org

Na całym świecie wielu uczniów kończy w ciągu każdego roku program nauki. Fundacja wydaje Brain Gym Journal i organizuje coroczne spotkania swoich członków. Program nauki obejmuje ponad 300 godzin kursów w zakresie edukacji.

W Polsce ta metoda jest obecna od roku 1995 w pracy wielu nauczycieli, psychologów i terapeutów. Naszym pierwszym nauczycielem metody była Paula Oleska, a kursy instruktorskie prowadziła dr Carla Hannaford (neurofizjolog) – blisko współpracująca z dr. Dennisonem.

W języku polskim są dostępne jej 3 książki: „Zmyślne ruchy które doskonalą umysł”, „Profil dominujący” i „Serce dziecka”. W roku 1998 dr Dennison był gościem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów i prowadził w Warszawie warsztat poświęcony treningowi wzroku.

 

PRZECZYTAJ TEŻ CZYM JEST
KINEZJOLOGIA STOSOWANA