Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów jest organizacją non-profit założoną w 1996. Zrzesza osoby, które ukończyły podstawowe formy kształcenia w kinezjologii: Gimnastykę Mózgu® lub Dotyk dla Zdrowia (Kinezjologia Stosowana).

Członkostwo w naszej organizacji jest dobrowolne, a jej działalność opiera się na społecznej pracy członków i zasadach zawartych w Statucie PSK oraz Kodeksie Etycznym Kinezjologa.

Nasi członkowie reprezentują różne zawody: są wśród nas nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci i inni specjaliści.

Misja PSK

Jak się ruszasz tak się uczysz!

Propagowanie idei wykorzystania aktywności ruchowej dla usprawniania procesu uczenia się oraz utrzymania dobrej kondycji psycho-fizycznej.

Integracja środowiska specjalistów stosujących w procesie edukacji i terapii metody oparte na ruchu i pracy z ciałem.

Działalność i cele PSK

Propagowanie metod zorientowanych na wykorzystywanie aktywności ruchowej,w tym szczególnie Kinezjologii Edukacyjnej (KE) i Kinezjologii Stosowanej (KS),usprawniających proces uczenia się ustawicznego, doskonalenia sprawnościfizycznej i psychicznej oraz rozwój osobisty dzieci, młodzieży i dorosłych,w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publikowanie i promowanie materiałów prezentujących doświadczeniaw wykorzystaniu ruchu w edukacji i doskonaleniu dobrej kondycjipsychofizycznej.

Utrzymanie profesjonalnego poziomu pracy członków Stowarzyszenia poprzezsystem kształcenia ustawicznego (działalność szkoleniowa, klubowa, konferencjeitp).

Integracja środowiska specjalistów stosujących w procesie edukacji i terapiimetody oparte na ruchu i pracy z ciałem.

Zarząd Główny PSK
psk.zarzad@gmail.com

Ada Paczesna – prezes: ada.paczesna@wp.pl
Magdalena Skaradzińska – wiceprezes: skaradzinska@gmal.com
Danuta Szulc – wiceprezes: alfadan@wp.pl

Główna Komisja Rewizyjna

Zdzisława Matulewicz – przewodnicząca
Jarosław Archutowski – członek
Hanna Sankowska – członek

Komisja Etyki

Zdzisława Stanowska – przewodnicząca

Adres korespondencyjny
Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
02-473 Warszawa
ul. Popularna 32A

www.psk.info.pl