Członkom naszego Stowarzyszenia, ich rodzinom, przyjaciołom i wszystkim Osobom z którymi współpracujemy składamy najlepsze życzenia:

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH i

ZREALIZOWANIA WAŻNYCH ZAMIERZEŃ W ROKU 2022


Błogosławieństwo Aaronowe:

Niech cię PAN błogosławi i strzeże.
Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i będzie ci łaskawy.
Niech PAN zwróci na ciebie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.

[Lb 6,24-26]

Dzielimy się podsumowaniem mijającego roku i prezentujemy plany naszej pracy na rok 2022:


1. Podstawowym zadaniem PSK jest wspieranie rozwoju i upowszechnianie programów na rzecz edukacji wykorzystujących ćwiczenia ruchowe wspierające proces uczenia się.

Wszystkie osoby, które są członkami PSK, zainteresowane patronatem PSK nad realizowanymi własnymi programami oraz warsztatami autorskimi i możliwością wystawiania dla uczestników zaświadczeń PSK, prosimy o kontakt z ZG PSK lub bezpośrednio z Magdaleną Skaradzińską , skaradzinska@gmail.com.


2. Zapraszamy na spotkania prowadzonego przez Warszawski Oddział PSK „KLUBU KINEZJOLOGA”: Informacje pod adresem www.pskot1.org, alfredaruminska@interia.pl.

Członkowie Warszawskiego Oddziału spotykają się aby doskonalić swoje umiejętności kinezjologa, korzystając z przygotowywanych wykładów i warsztatów.


3. Zapowiadamy nowy cykl warsztatów KINEZJOLOGII STOSOWANEJ które będzie prowadził w Warszawie Antoni Szczerba.

Zainteresowane osoby, również te które nie są członkami PSK, prosimy o zgłoszenia do Danuty Szulc  alfadan@wp.pl. Planowany termin i odpłatność prześlemy osobnym zawiadomieniem.


4. Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych członków, którzy zechcieliby podzielić się swoją wiedzą w formie warsztatów lub wykładów, o zgłoszenie tych propozycji do ZG PSK ada.paczesna@wp.pl: skaradzinska@gmail.com; alfadan@wp.pl.


5. Informacje na temat zaległych składek są u Ady Paczesnej (ada.paczesna@wp.pl).

Konto Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów: 13 1600 1462 1836 1899 2000 0001 Przypominamy, że płacenie składek jest statutowym obowiązkiem członka i głównym źródłem finansowania działalności PSK. Składka miesięczna wynosi tylko 5 zł. 

Apelujemy o regularne opłacanie składek, a losowe przeszkody w możliwości ich zapłacenia prosimy zgłaszać na bieżąco do ZG PSK.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków, łącznie ze sprawozdaniem dotyczącym finansów PSK, jesteśmy zobowiązani dokonać analizy wywiązywania się z płacenia składek. 

W związku z tym prosimy o uregulowanie zaległości do 30 sierpnia 2022. Regularne opłacanie składek członkowskich jest premiowane ulgą w kosztach warsztatów organizowanych przez PSK.


6. Spotkanie Wigilijne

9 grudnia br, w Klubie Kinezjologia w Warszawie,  odbyło się spotkanie Wigilijne. Dzieliliśmy się opłatkiem i nawzajem informowaliśmy o naszych sprawach. Cieszyliśmy się, że chociaż niewielu z nas udało się przyjść, to jednak ciągle się spotykamy i dobrze się ze sobą czujemy.


7.  Strona internetowa i Walne Zgromadzenie Członków w roku 2022

Na spotkaniu rozmawialiśmy m.in. o reaktywowaniu i unowocześnieniu naszej strony internetowej. Zgłoszono szereg interesujących propozycji, które będziemy kolejno realizować.

W grudniu 2022 r kończy się 6-letnia kadencja Zarządu Głównego. Wstępnie planujemy Walne Zgromadzenie Członków na 8 października (sobota). Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków. 

Ze względu na możliwe obostrzenia ze względu na Covid 19 chcemy zorganizować Walne w taki sposób, aby osoby, które nie zdecydują się na spotkanie w grupie mogły uczestniczyć on – line, łącznie z głosowaniami. Zabezpieczymy możliwość skorzystania z odpowiedniego programu gwarantującego zachowanie anonimowości.


8. Z przykrością zawiadamiamy, że w czerwcu tego roku odeszła nasza koleżanka Zdzisława Stanowska, która przez wiele lat aktywnie działała na rzecz propagowania różnych metod usprawniających proces uczenia się, a przede wszystkim Kinezjologii Edukacyjnej.

Była wspaniałą osobą, otwarta na potrzeby innych, pełną pasji poszukiwania nowych dróg w edukacji. Zachowamy ją w serdecznej pamięci.

W listopadzie tego roku odeszła także wieloletnia prezes Polskiego Stowarzyszenia POLARITY dr Grażyna Walasek. Nasze Stowarzyszenia współpracowały ze sobą, w czym wielki udział miała Grażyna, która była osobą ogromnej wiedzy z zakresu neurobiologii, którą chętnie dzieliła się z nami. Pełna empatii i życzliwości dla każdego, pozostanie dla nas wzorem otwartego na nowe prądy naukowca i prawego człowieka.


Jeszcze raz życzymy Wszystkiego Najlepszego i serdecznie pozdrawiamy

W imieniu Zarządu Głównego PSK
Ada Paczesna

Życzenia i podsumowanie roku

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of